Raporty bieżące i okresowe

Raporty bieżące - ESPI

Data Numer Raport
10/04/2024 ESPI 5/2024 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ONE S.A.
12/03/2024 ESPI 4/2024 Istotna transakcja Spółki
31/01/2024 ESPI 3/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
30/01/2024 ESPI 2/2024 Informacja o pośrednim nabyciu akcji Emitenta
10/01/2024 ESPI 1/2024 Istotna transakcja Spółki
20/12/2023 ESPI 23/2023 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
28/11/2023 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2023 – 30.09.2023
06/11/2023 ESPI 22/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 6 listopada 2023 r.
06/11/2023 ESPI 21/2023 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
06/11/2023 ESPI 20/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym na dzień 6 listopada 2023 roku
06/10/2023 ESPI 19/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29/09/2023 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2023 – 30.06.2023
21/06/2023 ESPI 18/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 29 maja 2023 r., obradujące po drugiej przerwie w dniu 21 czerwca 2023 r.
21/06/2023 ESPI 17/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym na dzień 29 maja 2023 r., obradującym po drugiej przerwie w dniu 21 czerwca 2023 r.
07/06/2023 ESPI 16/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 29 maja 2023 r., obradujące po pierwszej przerwie w dniu 7 czerwca 2023 r.
07/06/2023 ESPI 15/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym na dzień 29 maja 2023 r., obradującym po pierwszej przerwie w dniu 7 czerwca 2023 r.
30/05/2023 ESPI 14/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 29 maja 2023 r.
26/05/2023 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2023 – 31.03.2023
28/04/2023 ESPI 13/2023 Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2022
28/04/2023 ESPI 12/2023 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ONE S.A.
27/04/2023 ESPI 11/2023 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ONE S.A.
26/04/2023 ESPI 10/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17/04/2023 ESPI 9/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2023 roku
17/04/2023 ESPI 8/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 17 kwietnia 2023 roku
05/04/2023 ESPI 7/2023 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego ONE S.A.
20/03/2023 ESPI 6/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01/03/2023 ESPI 5/2023 Korekta faktur VAT wystawionych w 2022 r. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.
01/02/2023 ESPI 4/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
01/02/2023 ESPI 3/2023 Istotna transakcja Spółki
17/01/2023 ESPI 2/2023 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.
17/01/2023 ESPI 1/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., kontynuowanym po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.
30/12/2022 ESPI 40/2022 Istotna transakcja Spółki.
19/12/2022 ESPI 39/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku.
19/12/2022 ESPI 38/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 19 grudnia 2022 roku.
29/11/2022 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2022 – 30.09.2022
21/11/2022 ESPI 37/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/11/2022 ESPI 36/2022 Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
18/11/2022 ESPI 35/2022 Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki
10/11/2022 ESPI 34/2022 Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
02/11/2022 ESPI 33/2022 Rejestracja zmian Statutu Spółki
21/10/2022 ESPI 32/2022 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia przez Spółkę nieruchomości
30/09/2022 ESPI 31/2022 Powołanie osoby zarządzającej
22/09/2022 ESPI 30/2022 Rezygnacja Prezesa Zarządu
26/08/2022 ESPI 29/2022 Istotna transakcja Spółki
11/08/2022 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2022 – 30.06.2022
29/07/2022 ESPI 28/2022 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
29/07/2022 ESPI 27/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 29 lipca 2022 roku
29/07/2022 ESPI 26/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 29 lipca 2022 roku.
29/06/2022 ESPI 25/2022 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. o ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2022 r.
24/06/2022 ESPI 24/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21/06/2022 ESPI 23/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
20/06/2022 ESPI 22/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
15/06/2022 ESPI 21/2022 Istotna transakcja Spółki
15/06/2022 ESPI 20/2022 Istotna transakcja Spółki
25/05/2022 ESPI 19/2022 Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2022 r.
24/05/2022 ESPI 18/2022 Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
17/05/2022 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2022 – 31.03.2022
02/05/2022 ESPI 17/2022 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
29/04/2022 ESPI Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2021
08/03/2022 ESPI 16/2022 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I i III kwartał 2022 r.
16/02/2022 ESPI 15/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
15/02/2022 ESPI 14/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
14/02/2022 ESPI 13/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
14/02/2022 ESPI 12/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
14/02/2022 ESPI 11/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
11/02/2022 ESPI 10/2022 Zawarcie umowy o rejestrację akcji serii B
25/01/2022 ESPI 9/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
20/01/2022 ESPI 8/2022 Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020
20/01/2022 ESPI 7/2022 Istotna transakcja Spółki
20/01/2022 ESPI 6/2022 Istotna transakcja Spółki
18/01/2022 ESPI 5/2022 Istotna transakcja Spółki
13/01/2022 ESPI 4/2022 Istotna transakcja Spółki
12/01/2022 ESPI 3/2022 Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
11/01/2022 ESPI 2/2022 Istotna transakcja Spółki
05/01/2022 ESPI 1/2022 Istotna transakcja Spółki
31/12/2021 ESPI 44/2021 Istotna transakcja Spółki
30/12/2021 ESPI 43/2021 Istotna transakcja Spółki
29/12/2021 ESPI 42/2021 Istotna transakcja Spółki
29/12/2021 ESPI 41/2021 Istotna transakcja Spółki
29/12/2021 ESPI 40/2021 Istotna transakcja Spółki
28/12/2021 ESPI 39/2021 Istotna transakcja Spółki
28/12/2021 ESPI 38/2021 Istotna transakcja Spółki
28/12/2021 ESPI 37/2021 Istotna transakcja Spółki
24/12/2021 ESPI 36/2021 Istotna transakcja Spółki
23/12/2021 ESPI 35/2021 Istotna transakcja Spółki
23/12/2021 ESPI 34/2021 Istotna transakcja Spółki
16/12/2021 ESPI 33/2021 Istotna transakcja Spółki
11/12/2021 ESPI 32/2021 Istotna transakcja Spółki
29/11/2021 ESPI 31/2021 Istotna transakcja Spółki
26/11/2021 ESPI 30/2021 Istotna transakcja Spółki
23/11/2021 ESPI 29/2021 Umorzenie postępowania o odbiór koncesji na obrót energią elektryczną
19/11/2021 ESPI 28/2021 Zapłata całości ceny wynikająca z zawarcia przez Spółkę istotnej transakcji
19/11/2021 ESPI 27/2021 Istotna transakcja Spółki
15/10/2021 ESPI 26/2021 Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą ONE S.A.
30/09/2021 ESPI 25/2021 Zmiana adresu Emitenta
27/08/2021 ESPI 24/2021 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 22/2021
26/08/2021 ESPI 23/2021 Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą
23/08/2021 ESPI 22/2021 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
23/08/2021 ESPI 21/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 23 sierpnia 2021 roku
23/08/2021 ESPI 20/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 23 sierpnia 2021 roku
06/08/2021 ESPI 19/2021 Uzupełnienie informacji o zakończonej subskrypcji akcji serii B
06/08/2021 ESPI 18/2021 Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii C
27/07/2021 ESPI 17/2021 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2021
27/07/2021 ESPI 16/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
28/06/2021 ESPI 15/2021 Istotna transakcja Spółki
28/06/2021 ESPI 14/2021 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
28/05/2021 ESPI 13/2021 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego i sprawozdania zarząd grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020
12/05/2021 ESPI 12/2021 Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii B
30/04/2021 ESPI 11/2021 Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
29/04/2021 ESPI 10/2021 Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
16/03/2021 ESPI 9/2021 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
25/02/2021 ESPI 8/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
01/02/2021 ESPI 7/2021 Członkostwo w KIGEIT
30/01/2021 ESPI 6/2021 Zmiana i uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. o terminach publikacji raportów finansowych w 2021 roku
29/01/2021 ESPI 5/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
26/01/2021 ESPI 4/2021 Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z podmiotem przygotowującym audyty energetyczne
25/01/2021 ESPI 3/2021 Zawarcie aneksu do umowy GUD z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającego sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom)
19/01/2021 ESPI 2/2021 Zawarcie znaczącej umowy
05/01/2021 ESPI 1/2021 Wypowiedzenie umowy przez audytora
17/12/2020 ESPI 45/2020 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
10/12/2020 ESPI 44/2020 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
03/12/2020 ESPI 43/2020 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
03/12/2020 ESPI 42/2020 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
30/11/2020 ESPI 41/2020 Powołanie Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą ONE S.A.
04/11/2020 ESPI 40/2020 Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej
21/10/2020 ESPI 39/2020 Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A.
16/10/2020 ESPI 38/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku
16/10/2020 ESPI 37/2020 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie
16/10/2020 ESPI 36/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 16 października 2020 roku.
15/10/2020 ESPI 35/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku
15/10/2020 ESPI 34/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po drugiej przerwie w dniu 15 października 2020 roku oraz zarządzenie trzeciej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07/10/2020 ESPI 33/2020 Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
02/10/2020 ESPI 32/2020 Uzupełnienie Raportu okresowego Skonsolidowanego Skróconego Raportu Półrocznego za okres 01.01.2020-30.06.2020
30/09/2020 ESPI 31/2020 Uzupełnienie Raportu okresowego rocznego jednostkowego za 2019 i Raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za 2019 o wymagane oświadczenia, opinie i stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu ONE S.A. oraz o Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 i Suplement do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.
30/09/2020 ESPI 30/2020 Druga przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionego po przerwie w dniu 30 września 2020 r.
30/09/2020 ESPI 29/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. zwołanym pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionym po przerwie w dniu 30 września 2020 roku.
30/09/2020 ESPI 28/2020 Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
16/09/2020 ESPI 27/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A. w dniu 16 września 2020 roku
16/09/2020 ESPI 26/2020 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. odbywającego się w dniu 16 września 2020 roku oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
18/08/2020 ESPI 25/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/07/2020 ESPI 24/2020K Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r – korekta
21/07/2020 ESPI 24/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
20/07/2020 ESPI 23/2020 Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
26/06/2020 ESPI 22/2020 Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
26/06/2020 ESPI 21/2020 Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
26/06/2020 ESPI 20/2020 Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
26/06/2020 ESPI 19/2020 Rozwiązanie umowy z audytorem
23/06/2020 ESPI 18/2020 Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki
07/05/2020 ESPI 17/2020 Istotna transakcja Spółki
29/04/2020 ESPI 16/2020 Ustanowienie hipoteki
28/04/2020 ESPI 15/2020 Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
28/04/2020 ESPI 14/2020 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
28/04/2020 ESPI 13/2020 Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
19/03/2020 ESPI 12/2020 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Polski Operator Energetyczny S.A. z Flexcom Sp. z o.o.
04/03/2020 ESPI 11/2020 Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
02/03/2020 ESPI 10/2020 Sprzedaż przez Spółkę nieruchomości
28/02/2020 ESPI 09/2020 Rozwiązanie istotnej umowy
28/02/2020 ESPI 08/2020 Zawarcie aneksu dotyczącego istotnej umowy
27/02/2020 ESPI 07/2020 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lutego 2020 r. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
27/02/2020 ESPI 06/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Operator Energetyczny S.A. w dniu 27 lutego 2020 roku
18/02/2020 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2019 – 30.09.2019
31/01/2020 ESPI 05/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/01/2020 ESPI 04/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
10/01/2020 ESPI 03/2020 Realizacja nowej strategii
10/01/2020 ESPI 02/2020 Otrzymanie przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnej
03/01/2020 ESPI 01/2020 Powołanie osoby zarządzającej
23/12/2019 ESPI 37/2019 Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
23/12/2019 ESPI 36/2019 Zmiana adresu spółki Emitenta.
16/12/2019 ESPI 35/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polski Operator Energetyczny S.A. w dniu 16 grudnia 2019 roku
16/12/2019 ESPI 34/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 grudnia 2019 roku oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
05/12/2019 ESPI 33/2019 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta.
03/12/2019 ESPI 32/2019 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
15/11/2019 ESPI 31/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 grudnia 2019 r.
15/11/2019 ESPI 30/2019 Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z jej jednoosobową spółką zależną – Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
15/11/2019 ESPI 29/2019 K Korekta numeru raportu bieżącego 29/2019 z dnia 14 listopada 2019.
15/11/2019 ESPI 29/2019 Uzgodnienie Planu Połączenia pomiędzy Financial Assets Management Group S.A. oraz Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
14/11/2019 ESPI 28/2019 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.
13/11/2019 ESPI 27/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
13/11/2019 ESPI 26/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13/11/2019 ESPI 25/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku
12/11/2019 ESPI 24/2019 Istotna transakcja Spółki
12/11/2019 ESPI 23/2019 Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12/11/2019 ESPI 22/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
08/11/2019 ESPI 21/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu
08/11/2019 ESPI 20/2019 Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki
30/10/2019 ESPI 19/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
30/10/2019 ESPI 18/2019 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A.
03/10/2019 ESPI 17/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/08/2019 ESPI 15/2019 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
25/07/2019 ESPI 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie wznowionym po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku
25/07/2019 ESPI 13/2019 Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
25/07/2019 ESPI 12/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 25 lipca 2019 roku
27/06/2019 ESPI 11/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
27/06/2019 ESPI 10/2019 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 27 czerwca 2019 roku
04/06/2019 ESPI 9/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
30/05/2019 ESPI 8/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
08/05/2019 ESPI 7/2019 Uzupełnienie raportu rocznego 2018
30/04/2019 ESPI 6/2019 Korekta jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.13.2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2018-31.13.2018
26/03/2019 ESPI 5/2019 Zmiany w Zarządzie Spółki
26/03/2019 ESPI 4/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Financial Assets Management Group S.A. w drodze kooptacji
26/03/2019 ESPI 3/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
08/03/2019 ESPI 2/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/01/2019 ESPI 1/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
11/12/2018 ESPI 42/2018 Rejestracja połączenia spółki Financial Assets Management Group S.A. ze spółką ADM Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
15/11/2018 ESPI 41/2018 Zmiany w strukturze akcjonariatu
13/11/2018 ESPI 40/2018 Zmiany w strukturze akcjonariatu
30/10/2018 ESPI 39/2018 Zmiany w strukturze akcjonariatu
17/10/2018 ESPI 38/2018 Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
16/10/2018 ESPI 37/2018 Zawarcie istotnej transakcji
12/10/2018 ESPI 36/2018 Uzgodnienie istotnych warunków znaczącej transakcji
09/10/2018 ESPI 35/2018 Przekazanie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku o scalenie akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
09/10/2018 ESPI 34/2018 Zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z ich scaleniem
04/10/2018 ESPI 33/2018 Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
04/10/2018 ESPI 32/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 4 października 2018 roku
04/10/2018 ESPI 31/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. oraz w dniu 4 października 2018 roku
02/10/2018 ESPI 30/2018 Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wezwanie Akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadana akcji na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych
14/09/2018 ESPI 29/2018 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. – jako spółki przejmującej – ze spółką ADM Factory Sp. z o.o. – jako spółką przejmowaną.
04/09/2018 ESPI 28/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
31/08/2018 ESPI 27/2018 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. – jako spółki przejmującej – ze spółką ADM Factory Sp. z o.o. – jako spółką przejmowaną.
31/08/2018 ESPI 26/2018 Plan połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.
28/08/2018 ESPI 25/2018 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Financial Assets Management Group S.A. z ADM Factory Sp. z o.o.
09/08/2018 ESPI 24/2018 Rejestracja zmian statutu Financial Assets Management Group S.A.
09/07/2018 ESPI 23/2018 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
30/06/2018 ESPI 22/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2018 roku
30/06/2018 ESPI 21/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania w dniu 30 czerwca 2018 roku
27/06/2018 ESPI 20/2018 Odmowa rejestracji niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A. oraz sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki.
26/06/2018 ESPI 19/2018 Rejestracja niektórych zmian statutu Financial Assets Management Group S.A.
15/06/2018 ESPI 18/2018 Dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
03/06/2018 ESPI 17/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
24/04/2018 ESPI 16/2018 Istotne transakcje spółki
22/03/2018 ESPI 15/2018 Zapłata ceny w istotnej transakcji
20/03/2018 ESPI 14/2018 Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Financial Assets Management Group S.A. przez Radę Nadzorczą
20/03/2018 ESPI 13/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
19/03/2018 ESPI 12/2018 Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 12 marca 2018 roku o powołaniu osoby nadzorującej – Członka Rady Nadzorczej
16/03/2018 ESPI 11/2018 Zmiana adresu spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie
12/03/2018 ESPI 10/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. wznowionym po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku
12/03/2018 ESPI 9/2018 Powołanie osoby nadzorującej – członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą Financial Assets Management Group S.A.
12/03/2018 ESPI 8/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. wznowione po przerwie w dniu 12 marca 2018 roku.
06/03/2018 ESPI 7/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 marca 2018 roku
06/02/2018 ESPI 6/2018 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Assets Management Group S.A. w dniu 6 marca 2018 roku
02/03/2018 ESPI 5/2018 Istotna transakcja
28/02/2018 ESPI 4/2018 Istotne transakcje spółki
07/02/2018 ESPI 3/2018 Zamierzone zmiany Statutu Financial Assets Management Group S.A.
07/02/2018 ESPI 2/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
26/01/2018 ESPI 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.
04/12/2017 ESPI 34/2017 Rezygnacja dwóch Członków Rady Nadzorczej.
01/12/2017 ESPI 33/2017 Zmiany w Zarządzie Spółki
20/11/2017 ESPI 32/2017 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
17/11/2017 ESPI 31/2017 Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.
17/11/2017 ESPI 30/2017 Zmiany w Zarządzie Spółki
13/11/2017 EPI 29/2017 Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 25 października 2017 r. o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.
27/10/2017 ESPI 28/2017 Sprostowanie treści raportu bieżącego o powołaniu osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.
27/10/2017 ESPI 27/2017 Sprostowanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.
25/10/2017 ESPI 26/2017 Powołanie osób nadzorujących – Członków Rady Nadzorczej Spółki.
25/10/2017 ESPI 25/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2017 r.
25/10/2017 ESPI 24/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2017 r.
24/10/2017 ESPI 23/2017 Zawarcie umowy na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z planowanym scalaniem akcji Spółki.
20/10/2017 ESPI 22/2017 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej.
04/10/2017 ESPI 21/2017 Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 października 2017 roku
27/09/2017 ESPI 20/2017 Zamierzone zmiany Statutu Financial Assets Management Group S.A.
27/09/2017 ESPI 19/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/09/2017 ESPI 18/2017 Zawarcie znaczącej umowy handlowej
17/06/2017 ESPI 11/2017 Akcjonarusze posiadających powyżej 5 % na zwz
17/06/2017 ESPI 10/2017 Uchwały podjęte przez zwz
17/06/2017 ESPI 9/2017 Powołanie rady nadzorczej na nową kadencję
15/06/2017 ESPI 8/2017 Korekta raportu bieżącego 5/2017
14/06/2017 ESPI 7/2017 Wybór zarządu na nową kadencję
08/06/2017 ESPI 6/2017 Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów
21/05/2017 ESPI 5/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/04/2017 ESPI 4/2017 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki
29/03/2017 ESPI 3/2017 Zwolnienie spółki z udzielonych zabezpieczeń
29/03/2017 ESPI 2/2017 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
29/03/2017 ESPI 1/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.
02/12/2016 ESPI 33/2016 Transakcje na akcjach Spółki (Przekroczenie progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu)
01/12/2016 ESPI 32/2016 Zmiany w Zarządzie Spółki
10/11/2016 ESPI 31/2016 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki
03/11/2016 ESPI 30/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
30/09/2016 ESPI 29/2016 Zawarcie aneksów do zawartych umów
30/09/2016 ESPI 28/2016 Zawarcie znaczących umów
30/08/2016 ESPI 27/2016 Zamiar zmiany strategii rozwoju Spółki
22/08/2016 ESPI 26/2016 Utworzenie odpisów aktualizujących wartości należności z tytułu sprzedaży jednostek zależnych
19/08/2016 ESPI 25/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
11/08/2016 ESPI 24/2016 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych
15/07/2016 ESPI 23/2016 Zmiana nazwy (firmy) oraz adresu Emitenta
17/06/2016 ESPI 22/2016 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu
29/05/2016 ESPI 21/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2016 r.
29/05/2020 ESPI 20/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.05.2016 r
05/05/2016 ESPI 19/2016 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
01/05/2016 ESPI 18/2016 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu
01/05/2016 ESPI 17/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2016 r.
29/04/2016 ESPI 16/2016 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
22/04/2016 ESPI 15/2016 Zawarcie umów znaczących
22/04/2016 ESPI 14/2016 Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych testów na utratę wartości posiadanych aktywów
17/04/2016 ESPI 13/2016 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
17/04/2016 ESPI 12/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 17.04.2016 r.
17/04/2016 ESPI 11/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dn. 17.04.2016 r.
25/03/2016 ESPI 10/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
25/03/2016 ESPI 9/2016 Zbycie aktywów o znaczącej wartości
20/03/2016 ESPI 8/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.04.2016 r.
16/03/2016 ESPI 7/2016 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
11/03/2016 ESPI 6/2016 Zmiany w Zarządzie Spółki
11/03/2016 ESPI 5/2016 Zmiany w Zarządzie Spółki
19/01/2016 ESPI 4/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
08/01/2016 ESPI 3/2016 Odwołanie prognoz finansowych
08/01/2016 ESPI 2/2016 Korekta numeracji raportu bieżącego
08/01/2016 ESPI 1/2016 Zawarcie umowy znaczącej
06/11/2015 ESPI 42/2015 Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji
22/10/2015 ESPI 41/2015 Rejestracja zmian w statucie spółki
31/08/2015 ESPI 40/2015 Zmiana nazwy (firmy) Emitenta
29/08/2015 ESPI 39/2015 Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013 -2015
24/08/2015 ESPI 38/2015 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych
24/08/2015 ESPI 37/2015 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu
15/08/2015 ESPI 36/2015 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dn. 14.08.2015 r.
14/08/2015 ESPI 35/2015 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
14/08/2015 ESPI 34/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 14.08.2015 r.
31/07/2015 ESPI 32/2015 Zbycie 100% udziałów w spółce Trinitybay Investments Limited (pośrednie zbycie akcji w Hawe S.A.)
28/07/2015 ESPI 31/2015 Transakcje na akcjach Spółki
25/07/2015 ESPI 30/2015 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r. na skutek wniosku akcjonariusza W Investments S.A.
25/07/2015 ESPI 29/2015 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu w związku z wnioskiem akcjonariusza W Investments S.A.
24/07/2015 ESPI 28/2015 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
24/07/2015 ESPI 27/2015 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14.08.2015 r.
22/07/2015 ESPI 26/2015 Aktualizacja raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego nabycia/zbycia znacznego pakietu akcji
22/07/2015 ESPI 25/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego półrocznego skonsolidowanego
17/07/2015 ESPI 24/2015 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu
17/07/2015 ESPI 23/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.08.2015 r.
15/07/2015 ESPI 22/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
15/07/2015 ESPI 21/2015 Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Tele-Polska Holding S.A.
13/07/2015 ESPI 20/2015 Nabycie 100% udziałów w spółce Trinitybay Investments Limited (pośrednie nabycie akcji w Hawe S.A.)
04/07/2015 ESPI 19/2015 Powołanie członków Rady Nadzorczej
03/07/2015 ESPI 18/2015 Uchwały podjęte – po przerwie – w obradach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tele-Polska Holding S.A. w dniu 03.07.2015 r.
03/07/2015 ESPI 17/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 03.07.2015 r.
19/06/2015 ESPI 16/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 19.06.2015 r.
19/06/2015 ESPI 15/2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A.
05/06/2015 ESPI 14/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 05.06.2015 r.
05/06/2015 ESPI 13/2015 Uchwały podjęte – do przerwy – w obradach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tele-Polska Holding S.A.
05/06/2015 ESPI 12/2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A.
19/05/2015 ESPI 11/2015 Pośrednie nabycie / zbycie znacznego pakietu akcji
15/05/2015 ESPI 10/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 5.06.2015 r.
13/05/2015 ESPI 9/2015 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
10/05/2015 ESPI 8/2015 Informacja dotycząca zamierzonych zmian statutu
10/05/2015 ESPI 7/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 05.06.2015 r.
30/04/2015 ESPI 6/2015 Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej
31/03/2015 ESPI 5/2015 Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
02/03/2015 ESPI 4/2015 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.
02/03/2015 ESPI 3/2015 Powołanie członka zarządu
02/03/2015 ESPI 2/2015 Odwołanie prokury
20/01/2015 ESPI 1/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
26/11/2014 ESPI 23/2014 Transakcje na akcjach Spółki
22/11/2014 ESPI 22/2014 Rozwiązanie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
28/10/2014 ESPI 21/2014 Rejestracja zmian w statucie spółki
18/09/2014 ESPI 20/2014 Udzielenie poręczeń na zabezpieczenie umów kredytowych
17/09/2014 ESPI 19/2014 Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej
25/08/2014 ESPI 18/2014 Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 r.
20/08/2014 ESPI 17/2014 Informacja w sprawie ostatniego dnia notowania PDA serii E oraz wprowadzenia do obrotu Akcji serii E
18/08/2014 ESPI 16/2014 Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki w KDPW
09/08/2014 ESPI 15/2014 Odstąpienie od publikacji raportu okresowego za II kw. 2014 r. oraz zmiana polityki publikacji raportów okresowych Emitenta
07/08/2014 ESPI 14/2014 Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów
02/08/2014 ESPI 13/2014 Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów
02/08/2014 ESPI 12/2014 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych
23/07/2014 ESPI 11/2014 Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów
23/07/2014 ESPI 10/2014 Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów
22/07/2014 ESPI 9/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie
10/07/2014 ESPI 8/2014 Zawarcie aneksu do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
04/07/2014 ESPI 7/2014 Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E w KDPW
03/07/2014 ESPI 6/2014 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E
03/07/2014 ESPI 5/2014 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D
03/07/2014 ESPI 4/2014 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E oraz PDA serii E
30/06/2014 ESPI 3/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 30.06.2014 r.
12/06/2014 ESPI 2/2014 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r.
03/06/2014 ESPI 1/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 30.06.2014 r.
28/06/2013 ESPI 4/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 28.06.2013 r.
31/05/2013 ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 28.06.2013 r.
05/04/2013 ESPI 1/2013 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej
20/12/2012 ESPI 14/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 20.12.2012 r.
12/12/2012 ESPI 12/2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
01/12/2012 ESPI 10/2012 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
23/11/2012 ESPI 9'/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 20.12.2012 r.
05/11/2012 ESPI 9/2012 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
24/09/2012 ESPI 8/2012 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta – sprostowanie
19/09/2012 ESPI 7/2012 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
21/05/2012 ESPI 6/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 18.05.2012 r.
21/04/2012 ESPI 4/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 18.05.2012 r.
03/01/2011 ESPI 1/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
16/11/2010 ESPI 13/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16.11.2010 r.
19/10/2010 ESPI 11/2010 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/10/2010 ESPI 10/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/08/2010 ESPI 9/2010 Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/06/2010 ESPI 8/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23.06.2010 r.
25/06/2010 ESPI 7/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/05/2010 ESPI 6/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010r.
21/03/2010 ESPI 5/2010 Korekta raportu ESPI nr 3/2010 „Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji.”
18/03/2010 ESPI 4/2010 Informacja o nabyciu znaczącego pakietu akcji
18/03/2010 ESPI 3/2010 Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji
18/03/2010 ESPI 2/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
29/01/2010 ESPI 1/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
28/12/2009 ESPI 2/2009 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
15/12/2009 ESPI 1/2009 Przystąpienie do systemu ESPI

Raporty bieżące -EBI

Data Numer Raport
18/08/2021 EBI 1/2021 ONE Spółka Akcyjna – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
03/07/2014 EBI 38/2014 Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D
02/07/2014 EBI 37/2014 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 13 oraz Aneksu nr 14 do Prospektu Emisyjnego
30/06/2014 EBI 36/2014 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
30/06/2014 EBI 35/2014 Treść uchwał powziętych przez WZA z dn. 30.06.2014 r.
25/06/2014 EBI 34/2014 Zawarcie umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy
25/06/2014 EBI 33/2014 Nabycie aktywów znacznej wartości oraz zawarcie umowy kredytowej
16/06/2014 EBI 32/2014 Powołanie Zarządu na nową kadencję
12/06/2014 EBI 31/2014 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu
12/06/2014 EBI 30/2014 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r.
10/06/2014 EBI 29/2014 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 12 do Prospektu Emisyjnego
05/06/2014 EBI 26/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii E
03/06/2014 EBI 25/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.
27/05/2014 EBI 24/2014 Wznowienie oferty akcji serii E
26/05/2014 EBI 23/2014 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.
20/05/2014 EBI 22/2014 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 11 do Prospektu Emisyjnego
18/04/2014 EBI 19/2014 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych rocznych za 2013 r.
19/03/2014 EBI 18/2014 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 10 do Prospektu Emisyjnego
17/03/2014 EBI 17/2014 Zawieszenie oferty akcji serii E
13/03/2014 EBI 16/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 9 do Prospektu Emisyjnego
12/03/2014 EBI 15/2014 Uchwała zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii E
07/03/2014 EBI 14/2014 Uchwała zarządu w sprawie przedziału cenowego akcji serii E
25/02/2014 EBI 13/2014 Wznowienie oferty akcji serii E
21/02/2014 EBI 12/2014 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 8 do Prospektu Emisyjnego
11/02/2014 EBI 9/2014 Korekta raportu bieżącego nr 8/2014 dotyczącego zmiany terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.
09/02/2014 EBI 8/2014 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.
31/01/2014 EBI 7/2014 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2013 r.
30/01/2014 EBI 6/2014 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 7 do Prospektu Emisyjnego
23/01/2014 EBI 5/2014 Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
23/01/2014 EBI 4/2014 Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
22/01/2014 EBI 3/2014 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 6 do Prospektu Emisyjnego
16/01/2014 EBI 2/2014 Zmiana oferującego w ramach publicznej oferty akcji serii E
16/01/2014 EBI 1/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
12/12/2013 EBI 32/2013 Powołanie spółki zależnej
03/12/2013 EBI 31/2013 Decyzja Prezesa UKE wobec spółki zależnej Emitenta
29/11/2013 EBI 30/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 4 do Prospektu Emisyjnego
22/11/2013 EBI 29/2013 Zwiększenie udziału w spółce zależnej
13/11/2013 EBI 28/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego
12/11/2013 EBI 27/2013 Wyjaśnienie w związku z zawieszeniem oferty akcji serii E
08/11/2013 EBI 26/2013 Zawieszenie oferty akcji serii E
06/07/2013 EBI 23/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego
21/10/2013 EBI 22/2013 Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013-2015
21/10/2013 EBI 21/2013 Komercyjne uruchomienie sprzedaży energii elektrycznej przez Grupę Kapitałową TPH
26/09/2013 EBI 20/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego
23/09/2013 EBI 19/2013 Aneks do umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
19/09/2013 EBI 18/2013 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego Spółki
01/07/2013 EBI 15/2013 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013-2015
28/06/2013 EBI 14/2013 Treść uchwał powziętych przez WZA z dn. 28.06.2013 r.
31/05/2013 EBI 13/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 28.06.2013 r.
05/04/2013 EBI 8/2013 Powzięcie istotnej informacji
26/03/2013 EBI 7/2013 Oświadczenie w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk
30/01/2013 EBI 4/2013 Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
22/01/2013 EBI 3/2013 Wybór biegłego rewidenta
16/01/2013 EBI 2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
09/01/2013 EBI 1/2013 Decyzja Prezesa UOKiK wobec spółki zależnej Emitenta
28/12/2012 EBI 44/2012 Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną Emitenta
20/12/2012 EBI 43/2012 Podpisanie umowy z Animatorem Rynku
20/12/2012 EBI 42/2012 Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
20/12/2012 EBI 41/2012 Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami
20/12/2012 EBI 40/2012 Treść uchwał powziętych przez NWZ TPH S.A. z dn. 20.12.2012 r.
19/12/2012 EBI 39/2012 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2012 oraz 2013
11/12/2012 EBI 38/2012 Rozwiązanie umowy z Animatorem Rynku
29/11/2012 EBI 37/2012 Nabycie kontrolnego pakietu udziałów w spółce z o.o.
23/11/2012 EBI 36/2012 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
23/11/2012 EBI 35/2012 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA zwołanego na dzień 20.12.2012 r.
23/11/2012 EBI 34/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 20.12.2012 r.
20/11/2012 EBI 33/2012 Powzięcie istotnej informacji
05/11/2012 EBI 30/2012 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.
10/10/2012 EBI 29/2012 Wszczęcie postępowania przez UOKiK wobec spółki zależnej
08/10/2012 EBI 28/2012 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2012 r.
11/09/2012 EBI 27/2012 Powzięcie istotnej informacji
02/08/2012 EBI 24/2012 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał ZWZ z dn. 04.07.2011 r.
26/07/2012 EBI 23/2012 Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego Spółki do KNF
04/07/2012 EBI 22/2012 Zmiany w Statucie Spółki
28/06/2012 EBI 21/2012 Zawarcie istotnej umowy z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.
05/06/2012 EBI 20/2012 Informacja o wydanym postanowieniu o oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia
30/05/2012 EBI 19/2012 Informacja o wyroku w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały ZWZ TPH z dn. 16.06.2011 r.
21/05/2012 EBI 18/2012 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2012 r.
21/04/2012 EBI 15/2012 Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu Spółki
19/01/2011 EBI 3/2011 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
11/01/2011 EBI 2/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
03/01/2011 EBI 1/2011 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
20/12/2010 EBI 47/2010 Nabycie kontrolnego pakietu udziałów Cool47 Sp. z o.o.
30/11/2010 EBI 46/2010 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia kontrolnego pakietu udziałów spółki Cool47 Sp. z o.o.
16/11/2010 EBI 45/2010 Informacja na temat przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2010 r.
15/11/2010 EBI 44/2010 Podwyższenie prognoz finansowych na 2010 r.
04/11/2010 EBI 41/2010 Zmiany w Zarządzie
04/11/2010 EBI 40/2010 Ustanowienie prokury
29/10/2010 EBI 39/2010 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2010 r.
19/10/2010 EBI 38/2020 Korekta ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/10/2010 EBI 37/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
27/09/2010 EBI 36/2010 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/09/2010 EBI 35/2010 Informacja na temat przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.09.2010 r.
29/08/2010 EBI 34/2010 Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12/08/2010 EBI 33/2010 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH w 2010 roku
25/06/2010 EBI 30/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
24/06/2010 EBI 29/2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.
12/06/2010 EBI 28/2010 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/05/2010 EBI 26/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010 r.
26/05/2010 EBI 25/2010 Zmiana daty przekazania raportu okresowego rocznego skonsolidowanego za rok 2009
29/04/2010 EBI 21/2010 Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta
27/04/2010 EBI 20/2010 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21/03/2010 EBI 19/2010 Korekta raportu EBI nr 17/2010 „Zbycie znacznego pakietu akcji.”
18/03/2010 EBI 18/2010 Nabycie znacznego pakietu akcji
18/03/2010 EBI 17/2010 Zbycie znacznego pakietu akcji
18/03/2010 EBI 16/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
17/03/2010 EBI 15/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii C
09/03/2010 EBI 14/2010 Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
08/03/2010 EBI 13/2010 Powołanie Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta
17/02/2010 EBI 12/2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect
11/02/2010 EBI 11/2010 Korekta raportu nr 9/2010-okresowego skonsolidowanego za IV kwartał 2009r.
11/02/2010 EBI 10/2010 Korekta raportu nr 8/2010 – okresowego jednostkowego za IV kwartał 2009 r.
11/02/2010 EBI 9/2010 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2009 r.
11/02/2010 EBI 8/2010 Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r.
29/01/2010 EBI 7/2010 Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki
29/01/2010 EBI 6/2010 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
28/01/2010 EBI 5/2010 Spłata pożyczki przez jednostkę zależną Emitenta
28/01/2010 EBI 4/2010 Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
25/01/2010 EBI 3/2010 Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2009 r.
14/01/2010 EBI 2/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, B i D oraz ostatniego dnia notowania PDA serii D
01/01/2010 EBI 1/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.
22/12/2009 EBI 15/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki
11/12/2009 EBI 14/2009 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
05/12/2009 EBI 13/2009 Zawarcie przez jednostkę zależną Emitenta umowy pożyczki
05/12/2009 EBI 12/2009 Wyemitowanie krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
02/12/2009 EBI 10/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w Statucie Spółki
02/12/2009 EBI 9/2009 Wyniki grupy kapitałowej Emitenta za III kwartał 2009 roku
01/12/2009 EBI 7/2009 Animator Rynku dla instrumentów finansowych Emitenta
02/12/2009 EBI 8/2009 Wyniki Emitenta za III kwartał 2009 roku
01/12/2009 EBI 6/2009 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
30/11/2009 EBI 5/2009 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D
30/11/2009 EBI 4/2009 Wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku NewConnect
26/11/2009 EBI 3/2009 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect – korekta wniosku
23/11/2009 EBI 2/2009 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect
23/11/2009 EBI 1/2009 Przystąpienie do systemu EBI

Raporty kwartalne

Data Numer Raport
28/11/2023 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2023 – 30.09.2023
26/05/2023 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2023 – 31.03.2023
29/11/2022 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2022 – 30.09.2022
17/05/2022 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2022 – 31.03.2022
29/11/2021 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2021 – 30.09.2021
28/05/2021 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2021 – 31.03.2021
30/11/2020 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2020 – 30.09.2020
03/08/2020 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2020 – 31.03.2020
18/02/2020 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2019 – 30.09.2019
30/05/2019 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2019 – 31.03.2019
30/11/2018 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2018 – 30.09.2018
30/05/2018 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2018 – 31.03.2018
30/11/2017 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Kwartalny za okres 01.01.2017 – 30.09.2017
10/11/2016 ESPI Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016
13/05/2016 ESPI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr
29/02/2016 ESPI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2015 QSr
09/11/2015 ESPI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr
11/05/2015 ESPI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr
27/02/2015 ESPI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2014 QSr
17/11/2014 ESPI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr
12/05/2014 EBI 21/2014 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2014 r.
12/05/2014 EBI 20/2014 Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2014 r.
12/02/2014 EBI 11/2014 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2013 r.
12/02/2014 EBI 10/2014 Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2013 r.
10/08/2012 EBI 25/2013 Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2013 r.
08/11/2013 EBI 24/2013 Raport okresowy jednostkowy za III kwartał 2013 r.
14/08/2013 EBI 16/2013 Raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2013 r.
10/05/2013 EBI 12/2013 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2013 r.
10/05/2013 EBI 11/2013 Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2013 r.
14/02/2013 EBI 6/2013 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2012 r.
14/02/2013 EBI 5/2013 Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2012 r.
11/11/2012 EBI 32/2012 Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2012 r.
11/11/2012 EBI 31/2012 Raport okresowy jednostkowy za III kwartał 2012 r.
10/08/2012 EBI 26/2012 Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2012 r.
10/08/2012 EBI 25/2012 Raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2012 r.
14/05/2012 EBI 17/2012 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2012 r.
14/05/2012 EBI 16/2012 Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r.
10/11/2010 EBI 43/2010 Raport okresowy skonsolidowany za III kwartał 2010 r.
10/11/2010 EBI 42/2010 Raport okresowy jednostkowy za III kwartał 2010 r.
12/08/2010 EBI 32/2010 Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2010 r.
12/08/2010 EBI 31/2010 Raport okresowy jednostkowy za II kwartał 2010 r.
13/05/2010 EBI 23/2010 Raport okresowy skonsolidowany za I kwartał 2010 r.
13/05/2010 EBI 22/2010 Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2010 r.
11/02/2010 EBI 11/2010 Korekta raportu nr 9/2010 – okresowego skonsolidowanego za IV kwartał 2009r.
11/02/2010 EBI 10/2010 Korekta raportu nr 8/2010 – okresowego jednostkowego za IV kwartał 2009 r.
11/02/2010 EBI 9/2010 Raport okresowy skonsolidowany za IV kwartał 2009 r.
11/02/2010 EBI 8/2010 Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r.
16/11/2009 Q3/2009 Raport okresowy za III kwartał 2009 r. – jednostkowy
16/11/2009 Q3s/2009 Raport okresowy za III kwartał 2009 r. – skonsolidowany

Raporty półroczne

Data Numer Raport
29/09/2023 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2023 – 30.06.2023
11/08/2022 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2022 – 30.06.2022
30/09/2021 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r.
30/09/2020 ESPI Skonsolidowany Skrócony Raport Półroczny
30/09/2019 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Półroczny
27/09/2018 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Półroczny
02/10/2017 ESPI Jednostkowy Skrócony Raport Półroczny
29/08/2016 ESPI Skonsolidowany Raport Półroczny PSr 2016
27/08/2014 ESPI Raport okresowy półroczny za 2014

Raporty roczne

Data Numer Raport
28/04/2023 ESPI 13/2023 Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2022
29/04/2022 ESPI Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2021
28/05/2021 ESPI Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2020
26/05/2021 ESPI Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2020
26/05/2021 ESPI Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2020
20/07/2020 ESPI Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2019
20/07/2020 ESPI Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2019
29/04/2019 ESPI Raport okresowy roczny za 2018 R
27/04/2018 ESPI Raport okresowy roczny za 2017 R
26/04/2017 ESPI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 R
27/04/2017 ESPI Raport okresowy roczny za 2016 R
29/04/2016 ESPI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS
29/04/2016 ESPI Raport okresowy roczny za 2015 R
30/04/2015 ESPI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS
30/04/2015 ESPI Raport okresowy roczny za 2014 R
05/06/2014 EBI 28/2014 Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2013
05/06/2014 EBI 27/2014 Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2013
24/04/2013 EBI 10/2013 Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2012
24/04/2013 EBI 9/2013 Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012
07/06/2010 EBI 27/2010 Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2009
14/05/2010 EBI 24/2010 Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2009