Raport okresowy za III kwartał 2009 r. – jednostkowy

Raport okresowy za III kwartał 2009 r. – jednostkowy

Raport okresowy za III kwartał 2009 r. – jednostkowy

Numer: Q3/2009 Data: 16/11/2009

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z kwartalnym raportem okresowym (jednostkowym) za III kwartał 2009 r. obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.09.2009 r.

Spółka Tele-Polska Holding S.A. jest bliska ukończenia procesu IPO na rynku alteratywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (NewConnect). Na dzień publikacji raportu nie jest spółką publiczną i nie obowiązują jej obowiązki informacyjne wymagane od tego typu podmiotów. Jednakże w trosce o dbałość w zakresie relacji inwestorskich Zarząd zdecydował sie na upublicznienie danych zgodnie z wymogami regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW.