Relacje inwestorskie

Niniejsza sekcja adresowana jest do obecnych i potencjalnych akcjonariuszy ONE S.A. od grudnia 2009 do lipca 2014 roku notowanej na rynku NewConnect a od lipca 2014 roku na Głównym Parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prezentujemy w niej informacje z zakresu Relacji Inwestorskich w tym zwłaszcza:

  • raporty bieżące i okresowe,
  • informacje na temat akcji spółki,
  • jej akcjonariatu,
  • ważnych dokumentów korporacyjnych,
  • zamieszczamy komentarze zarządu,
  • prezentujemy wyniki finansowe.


Informacje na temat władz spółki tj. zarządu oraz rady nadzorczej oraz akcjonariatu znajdą Państwo w sekcji "Władze i Akcjonariat".

Wiele dokumentów zamieszczanych na stronach www.onesa.pl, w tym także w sekcji poświęconej relacjom inwestorskim, zapisana jest w formacie PDF. Aby móc odczytać te pliki niezbędne jest posiadanie aplikacji Acrobat Reader udostępnianej za darmo w sieci Internet przez firmę Adobe Systems Inc.