Referencje

Gmina Blizanów


Firma ONE S.A. dostarczała energię elektryczną o szacunkowym zużyciu 9 768,411 MWh w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w następującym podziale: oświetlenie uliczne o szacunkowym zużyciu 3 383,65 MWh oraz obiekty i budynki o szacunkowym zużyciu 6 384,76 MWh. <więcej>

Powiat Rawski


Niniejszym listem referencyjnym pragnę potwierdzić współpracę z firmą ONE S.A. w zakresie sprzedaży energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 440,43 MWh. <więcej>

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.


Z firmą ONE S.A. współpracowaliśmy w związku z wygranym przetargiem nieograniczonym dotyczącym dostawy energii elektrycznej do 10 punktów poboru energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 630 MWh. <więcej>

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


Firma ONE S.A. (...) w związku z wygranym przetargiem nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dostarczała nam energię elektryczną o szacunkowym wolumenie 2156 MWh w okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. <więcej>

Gmina Stupsk


Zakres zamówienia obejmował dostawę energii elektrycznej do 1040 punktów poboru energii elektrycznej (...). Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z ONE S.A., usługi były świadczone zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a sposób realizacji umowy nie budzi zastrzeżeń. <więcej>

NFZ Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu


Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z ONE S.A. <więcej>

Gmina Wiśniew


Firma ONE S.A. została wybrana w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej (...) Do chwili obecnej nie zaistniały żadne okoliczności, które wskazywałyby na brak polecenia tejże firmy do współpracy. <więcej>

Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej


Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę ONE S.A. jako doświadczoną, nowoczesną firmę, na której można polegać <więcej>

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie


Wysokie kwalifikacje, dobry stopień organizacji oraz kompetencje i zaangażowanie pracowników ONE S.A. sprawiły, że zdecydowanie możemy polecić spółkę ONE S.A. jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera <więcej>

Gmina Żytno


Do dnia wydania niniejszych referencji firma realizuje przedmiot umowy w sposób dobry, rzetelny i fachowy <więcej>

Gmina Szprotawa


Nasze dotychczasowe doświadczenia pozwalają potwierdzić, że usługi świadczone są bez żadnych zakłóceń, terminowo i bez zastrzeżeń. Firma ONE zyskała u nas bardzo dobrą opinię pozwalającą polecić ją, jako solidnego partnera <więcej>

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem


Współpraca przebiega pomyślnie i zgodnie z umową. Polecamy ONE Spółka Akcyjna jako profesjonalnego i godnego zaufania sprzedawcę energii elektrycznej. <więcej>

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie


Realizacja dostawy energii elektrycznej przebiega prawidłowo i zgodnie z postanowieniami Umowy. Wszelkie sprawy z zakresy sprzedaży energii elektrycznej jak i obsługi wykonywane są profesjonalnie. <więcej>

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna


(...) Spółka ONE S.A. wykonuje dostawy należycie i starannie - zgodnie z wymaganiami. <więcej>

Gmina Pęczniew


Pragniemy docenić sprawność i samodzielność firmy w przeprowadzaniu procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.  <więcej>