Więcej informacji o WZA

Więcej informacji o WZA oraz przydatne materiały
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)wraz z Radą Banków Depozytariuszy stworzyły Grupę Roboczą ds. Standardów Walnych Zgromadzeń mającą zainicjować zmiany wprowadzające dyrektywę w naszym kraju. Grupa we współpracy z KNF, GPW, KDPW, domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi, firmami organizującymi WZA i przedstawicielami akcjonariuszy indywidualnych w efekcie utworzyli zbiór rekomendacji przeznaczonych dla spółek i innych uczestników rynku, mające stanowić zbiór wskazówek jak postępować w sytuacjach, w których Kodeks spółek handlowych może wydać się niejasny. Można je znaleźć tutaj lub bezpośrednio otworzyć poniższą broszurę przygotowaną przez SEG.

Organizacja Walnego Zgromadzenia wyd. 2 (Broszura)