Nasz zespół

 

Bartłomiej Sergiusz Gajecki

Prezes Zarządu


Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki w latach 2015-2016 oraz 2017 – 2019 pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, zaś wcześniej pełnił funkcję prokurenta. Pełnił także funkcje w organach zarządzających w spółkach dawnej grupy kapitałowej Spółki. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełnił w przeszłości funkcje również w: BMT SPORT Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu YAWAL S.A. / stanowisko: Główny Specjalista d/s Finansowych, Investor Relationship Manager GAMMA Sp. z o.o. / stanowisko: Prezes Zarządu PAGED – WEFEM S.A. / stanowisko: Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy; FON S.A. / stanowisko: Prezes Zarządu. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki pełni obecnie funkcję Członka Zarządu w spółkach działających m.in. w branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe: a) Politechnika Częstochowska – studia magisterskie na Wydziale Zarządzania b) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie – podyplomowe studia MBA
 

Łukasz Orłowski

Zastępca CEO / Manager Działu IT


Związany z branżą telekomunikacyjną i energetyczną od 9 lat. Odpowiada za dział IT, projektuje i tworzy systemy informatyczne oraz dba o bezpieczeństwo całego zaplecza sieciowego. Na swoim koncie ma wiele udanych wdrożeń technologii wspierających utrzymanie infrastruktury informatycznej. Współpracuje z zewnętrznymi podmiotami wspierającymi funkcjonowanie obszarów IT. Bierze czynny udział w działaniach rozwojowych i koordynacyjnych spółki. Wspiera działania ekologiczne, posiada zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 5.7 kWp.

Dorota Halik

Manager Działu Reklamacji i Windykacji


Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą energetyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas bezpośrednich kontaktów z klientami oraz poprzez obsługę telefoniczną i mailową. W spółce ONE Dorota odpowiedzialna jest za pracę zespołu reklamacji i windykacji oraz obsługę telefoniczną i mailową Klienta.

Elżbieta Biłka

Manager Działu Rozliczeń


W branży energetycznej pracuje już 6 lat, w tym w Dziale Rozliczeń 4 lata. Główny zakres wykonywanych obowiązków to pozyskiwanie i weryfikowanie danych odczytowych od Operatorów Sieci Dystrybucyjnej oraz wystawianie faktur dla klientów indywidualnych i biznesowych zarówno dotyczących energii elektrycznej jak również paliwa gazowego.

Piotr Leśniewicz

Manager Działu Administracji


Specjalista w zakresie kompleksowej procedury zmiany sprzedawcy dla Klientów Indywidualnych oraz Biznesowych. Obsługuje systemy sprzedaży energii i gazu ziemnego, współpracuje z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych w zakresie zmiany sprzedawcy oraz obsługi Generalnych Umów Dystrybucyjnych. Wspiera merytorycznie inne działy w obszarze dotyczącym umów kompleksowych.

Wojciech Logiński

Manager ds. Sprzedaży


Posiada piętnastoletnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu sieciami sprzedaży w branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej, nakierowanej zarówno na Klienta Biznesowego jak i Klienta Indywidualnego. Realizuje projekty z obszaru Zamówień Publicznych oraz telekomunikacyjnych usług hurtowych. Miłośnik Mazur, biegacz i podróżnik.

Natalia Gorczyńska

Manager ds. Marketingu i PR


Swoją przygodę z branżą telekomunikacyjną oraz energetyczną rozpoczęła 6 lat temu. Przez ten czas zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach co pozytywnie wpłynęło na znajomość funkcjonowania rynku oraz poznania wszystkich procesów związanych z pozyskiwaniem Klienta i budowania z nim relacji. W spółce zajmuje się m.in. tworzeniem ofert dla Klientów firmy, działaniami marketingowymi mającymi na celu kreowanie wizerunku firmy, współpracą z partnerami biznesowymi spółki oraz wspieranie działań handlowych firmy. Administruje strony internetowej oraz projektuje grafiki.