Nasz zespół

 

Piotr Ziętek

Prezes Zarządu


Pan Piotr Ziętek ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W latach 2007-2015 był współwłaścicielem agencji reklamowej City Media Poland Sp. z o.o. Pan Piotr Ziętek posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu spółkami z branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej.
 

Mariusz Koper

CEO / Radca Prawny


Ekspert w zakresie prawa handlowego, gospodarczego, telekomunikacyjnego, cywilnego, energetycznego i konsumenckiego. Zdał z wyróżnieniem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w 2012 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Urbanistykę i Gospodarkę Przestrzenną na Politechnice Warszawskiej. Zajmował się zarządzaniem i obsługą prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w branży telekomunikacyjnej i energetycznej. Odbył wiele szkoleń oraz kursów z zakresu zarządzania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uczestniczył w wielu procesach inwestycyjnych i transformacji spółek oraz zarządzał tymi procesami od strony managerskiej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce zajmującej się nieruchomościami, prokurenta w spółce energetycznej oraz członka rady nadzorczej w spółkach telekomunikacyjnych. Biegle włada językiem angielskim. Prywatnie jest właścicielem instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,44 kWp.
 

Łukasz Orłowski

Zastępca CEO / Manager Działu IT


Związany z branżą telekomunikacyjną i energetyczną od 9 lat. Odpowiada za dział IT, projektuje i tworzy systemy informatyczne oraz dba o bezpieczeństwo całego zaplecza sieciowego. Na swoim koncie ma wiele udanych wdrożeń technologii wspierających utrzymanie infrastruktury informatycznej. Współpracuje z zewnętrznymi podmiotami wspierającymi funkcjonowanie obszarów IT. Bierze czynny udział w działaniach rozwojowych i koordynacyjnych spółki. Wspiera działania ekologiczne, posiada zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 5.7 kWp.
 

Dorota Halik

Manager Działu Reklamacji i Windykacji


Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą energetyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas bezpośrednich kontaktów z klientami oraz poprzez obsługę telefoniczną i mailową. W spółce ONE Dorota odpowiedzialna jest za pracę zespołu reklamacji i windykacji oraz obsługę telefoniczną i mailową Klienta.

Marta Długołęcka

Manager Działu Rozliczeń


W branży energetycznej pracuje już 7 lat, od samego początku w dziale Rozliczeń. Główny zakres wykonywanych obowiązków to pozyskiwanie i weryfikowanie danych odczytowych od Operatorów Sieci Dystrybucyjnej, aktualizacja danych w systemach billingowych: obowiązujących cenników, wpłat odbiorców , cykli rozliczeniowych i docelowo fakturowanie odbiorców energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Piotr Leśniewicz

Manager Działu Administracji


Specjalista w zakresie kompleksowej procedury zmiany sprzedawcy dla Klientów Indywidualnych oraz Biznesowych. Obsługuje systemy sprzedaży energii i gazu ziemnego, współpracuje z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych w zakresie zmiany sprzedawcy oraz obsługi Generalnych Umów Dystrybucyjnych. Wspiera merytorycznie inne działy w obszarze dotyczącym umów kompleksowych.

Wojciech Logiński

Manager ds. Sprzedaży


Posiada piętnastoletnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu sieciami sprzedaży w branży telekomunikacyjnej oraz energetycznej, nakierowanej zarówno na Klienta Biznesowego jak i Klienta Indywidualnego. Realizuje projekty z obszaru Zamówień Publicznych oraz telekomunikacyjnych usług hurtowych. Miłośnik Mazur, biegacz i podróżnik.

Natalia Gorczyńska

Manager ds. Marketingu i PR


Swoją przygodę z branżą telekomunikacyjną oraz energetyczną rozpoczęła 6 lat temu. Przez ten czas zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach co pozytywnie wpłynęło na znajomość funkcjonowania rynku oraz poznania wszystkich procesów związanych z pozyskiwaniem Klienta i budowania z nim relacji. W spółce zajmuje się m.in. tworzeniem ofert dla Klientów firmy, działaniami marketingowymi mającymi na celu kreowanie wizerunku firmy, współpracą z partnerami biznesowymi spółki oraz wspieranie działań handlowych firmy. Administruje strony internetowej i media społecznościowe oraz projektuje grafiki.