Kontakt

Energia elektryczna i gaz

Klienci Indywidualni

+ 22 480 27 22

bok@onesa.pl

Klienci biznesowi oraz Instytucje publiczne

+ 22 480 27 27

biznes-energia@onesa.pl

Telekomunikacja

Klienci Indywidualni

+ 22 480 27 22

boa@onesa.pl

Klienci biznesowi oraz Instytucje publiczne

+ 22 480 27 27

boa-biznes@onesa.pl

Kontakt

ONE S.A.
ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2
02-627 Warszawa

KRS 0000320565
REGON 015529329
NIP 526-27-25-362


+ 48 22 480 27 27

kontakt@onesa.pl