Plan Połączenia

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Financial Assets Management Group S. A. 

oraz Polski Operator Energetyczny sp. z o.o.