Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku.

Numer: ESPI 39/2022 Data: 19/12/2022

Data sporządzenia raportu:

19 grudnia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ONE S.A., zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku.

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 grudnia 2022 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej licznie głosów w Spółce.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: