Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. odbywającego się w dniu 16 września 2020 roku oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. odbywającego się w dniu 16 września 2020 roku oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. odbywającego się w dniu 16 września 2020 roku oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Numer: ESPI 26/2020 Data: 16/09/2020

Raport bieżący (ESPI) nr [26]/2020

Data sporządzenia raportu:

16 września 2020 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

 

Temat raportu:

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A. odbywającego się w dniu 16 września 2020 roku oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

 

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 września 2020 roku, postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione w dniu 30 września 2020 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-627 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przed ogłoszeniem przerwy w jego obradach. Podczas dotychczasowych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pod głosowanie nie poddano żadnych dokumentów.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: