Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Numer: EBI 36/2014 Data: 30/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 30.06.2014 r. Radę Nadzorczą na nową kadencję. Stosowne uchwały wchodzą w życie z dniem 4 lipca br. Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Do pełnienia funkcji powołane zostały te same osoby, które były Członkami Rady Nadzorczej przed wygaśnięciem mandatów, to jest: Pan Piotr Wiśniewski, Pan Lech Wiśniewski, Pan Adam Osiński, Pan Arkadiusz Stryja oraz Pan Marcin Wróbel. Informacje o Członkach Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Emitenta.

Postawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent