Udzielenie poręczeń na zabezpieczenie umów kredytowych

Udzielenie poręczeń na zabezpieczenie umów kredytowych

Udzielenie poręczeń na zabezpieczenie umów kredytowych

Numer: ESPI 20/2014 Data: 18/09/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. _”Spółka”_ informuje, że Spółka oraz podmioty od niej zależne w dniu wczorajszym dokonały poręczeń zobowiązań z umów kredytowych z Alior Bank S.A. o których Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 19/2014 z dnia 18.09.2014 r. Podmioty zależne dokonały następujących poręczeń na rzecz Alior Bank S.A.:

  1. Kredyt zaciągnięty przez E-Telko Sp. z o.o. na kwotę 6.000.000,00 zł został poręczony przez TelePolska Sp. z o.o., DID Sp. z o.o., Mail-Box Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o. oraz Spółkę;
  2. Kredyt zaciągnięty przez TelePolska Sp. z o.o. na kwotę 9.000.000,00 zł został poręczony przez E-Telko Sp. z o.o., DID Sp. z o.o., Mail-Box Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o. oraz Spółkę;
  3. Kredyt zaciągnięty przez Spółkę na kwotę 500.000,00 zł został poręczony przez TelePolska Sp. z o.o., DID Sp. z o.o., Mail-Box Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o. oraz E-Telko Sp. z o.o.

Wartość każdego z poręczeń jest równa dwukrotności kwoty kredytu, którego poręczenie dotyczy. Łączna kwota poręczonych kredytów wynosi 15.500.000,00 zł. Poręczenia zostały udzielone na okres do czasu całkowitej spłaty danego kredytu. Wszystkie podmioty udzielające poręczeń są spółkami zależnymi od Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent