Powołanie członków Rady Nadzorczej

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Numer: ESPI 19/2015 Data: 04/07/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 3 lipca 2015 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki trzech członków na okres wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 4.07.2014 r. W skład Rady Nadzorczej Spółki („Rady”) zostały powołane następujące osoby:
1.Pan Jacek Carbol,
2.Pan Przemysław Perka,
3.Pan Jarosław Grzechulski.

Powołanie osoby nie prowadzą w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej. Osoby te również nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnicy, ani jako członkowie organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczą również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organów. Powołane osoby poinformowały Zarząd Spółki, że ich nazwiska nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Po uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada liczy pięciu członków w osobach:
1.Pan Arkadiusz Stryja
2.Pan Adam Osiński
3.Pan Jacek Carbol
4.Pan Przemysław Perka,
5.Pan Jarosław Grzechulski.

Emitent podaje do wiadomości publicznej informacje o osobach powołanych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3.07.2015 r.:

Pan Jacek Carbol
Doświadczony menedżer i finansista. Zdobywał doświadczenie zawodowe w dziedzinie doradztwa strategicznego i corporate finance z pracy w Monitor Group i PricewaterhouseCoopers w Warszawie, Nowym Jorku i Paryżu. Wieloletni dyrektor inwestycyjny m.in. w Value4Capital (funduszu 156 mln Euro dla regionu CEE, dawniej Societe General Asset Management) oraz Innova Capital. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Home.pl sp z o.o. i Konsalnet S.A., gdzie realizował strategię konsolidacji branży. Brał także udział w transakcji wykupu Emitel S.A. od grupy TP S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku finanse i bankowość oraz CEMS, na Universite Catholique de Louvain, Belgia, na kierunku zarządzania międzynarodowego.

Pan Przemysław Perka
Prawnik w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego oraz w postępowaniu cywilnym. Uczestniczy w obsłudze prawnej spółek oraz w procesach prowadzonych przez Kancelarię. Posiada doświadczenie w zakresie prawa rolnego oraz prawa administracyjnego nabyte w trakcie pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się kontrolą płatności bezpośrednich. Współpracował z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, a także z jedną z lubelskich kancelarii. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Pan Jarosław Grzechulski
Prawnik w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy Spółka komandytowa. Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbył staż w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dziale prawnym Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na stanowisku asystenta prawnego. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu