Wyemitowanie krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

Wyemitowanie krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

Wyemitowanie krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

Numer: EBI 12/2009 Data: 05/12/2009

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu 3 grudnia 2009 r. podjęta została przez Zarząd Emitenta uchwała o wyemitowaniu krótkoterminowych obligacji imiennych w liczbie 318 obligacji, w jednej serii, na łączną kwotę 3.180.000,00 zł. Wartość emisyjna jednej obligacji równa jest jej wartości nominalnej i wynosi 10.000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta 3 marca 2010 roku za cenę wykupu równej nominalnej obligacji powiększonej o 5% w skali roku. Całość wyemitowanych obligacji została objęta przez spółki zależne Emitenta tj. TelePolska sp. z o.o. oraz e-Telko sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: