Druga przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionego po przerwie w dniu 30 września 2020 r.

Druga przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionego po przerwie w dniu 30 września 2020 r.

Druga przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionego po przerwie w dniu 30 września 2020 r.

Numer: ESPI 30/2020 Data: 30/09/2020

Data sporządzenia raportu:

30 września 2020 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

 

Temat raportu:

Druga przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONE S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowionego po przerwie w dniu 30 września 2020 r.

 

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 16 września 2020 roku, wznowione po przerwie w dniu 30 września 2020 r., postanowiło o zarządzeniu drugiej przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady po drugiej przerwie zostaną wznowione w dniu 15 października 2020 roku, o godzinie 14:00, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas obrad w dniu dzisiejszym, nie podjęło żadnej uchwały, ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Nie zgłoszono również żadnych projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lecz nie zostały podjęte. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym pod głosowanie nie poddano żadnych dokumentów.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki