Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu

Numer: ESPI 22/2016 Data: 17/06/2016

Polish Services Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz umocowania zawartego w § 3 Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z dnia 29 maja 2016 r. („ZWZ”) dotyczącej zmiany Statutu Spółki, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami ZWZ. Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania: