Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 23.06.2010 r.

Numer: EBI 26/2010 Data: 18/05/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23.06.2010 r. o godz. 12:30 w sali „Hilton Meeting Room 10+12”, zlokalizowanej na piętrze M2 w budynku Hotelu Hilton przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie.

W załączeniu:

  • pełna treść ogłoszenia,
  • projekty uchwał oraz
  • wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: