Rozwiązanie umowy z audytorem

Rozwiązanie umowy z audytorem

Rozwiązanie umowy z audytorem

Numer: ESPI 19/2020 Data: 26/06/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Rozwiązanie umowy z audytorem.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym rozwiązał umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., przegląd sprawozdania finansowego Spółki wg stanu na 30 czerwca 2020 r. i badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 r zawartą przez Spółkę z Grupą Gumułka – Audyt Sp. z o.o. sp.k. Powodem rozwiązania ww. umowy jest sytuacją związana z pandemią COVID-19 i w konsekwencji brak możliwości zbadania i przekazania sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z harmonogramem określonym w zawartej umowie.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki