Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Numer: ESPI 35/2022 Data: 18/11/2022

Data sporządzenia raportu:

18 listopada 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła rezygnacja Pana Marcina Oleckiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

Pan Marcin Olecki nie podał powodów rezygnacji.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki