Istotne transakcje spółki

Istotne transakcje spółki

Istotne transakcje spółki

Numer: ESPI 4/2018 Data: 28/02/2018

Data sporządzenia raportu:

28 lutego 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Istotne transakcje spółki

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent pozyskał krótkoterminowe finansowanie dłużne w łącznej wysokości 14.900.000,00 zł, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, z terminem spłaty do końca 2018 roku. Warunki udzielenia finansowania nie odbiegają od standardów rynkowych.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki