Zapłata ceny w istotnej transakcji

Zapłata ceny w istotnej transakcji

Zapłata ceny w istotnej transakcji

Numer: ESPI 15/2018 Data: 22/03/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Zapłata ceny w istotnej transakcji

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, informuje, iż w dniu 22 marca 2018 roku Spółka dokonała zapłaty reszty ceny z tytułu zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przeznaczonej na cele inwestycyjne („Nieruchomość”).

Jednocześnie informuje, iż w dniu dzisiejszym, w celu zapłaty reszty ceny zakupu Nieruchomości, Spółka pozyskała krótkoterminowe finansowe dłużne w wysokości 3.800.000,00 zł z terminem spłaty do końca 2018 roku. Warunki pozyskanego finansowania nie odbiegają od standardów i warunków rynkowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki