Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Numer: ESPI 38/2022 Data: 19/12/2022

Data sporządzenia raportu:

19 grudnia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po trzeciej przerwie w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na 19 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i została podjęta uchwała w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza NOBLE CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podjęło uchwałę o przerwie w obradach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do 17 stycznia 2023 r. do godz. 12.00.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie zostały poddane pod głosowanie uchwały, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: