Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.

Numer: ESPI 2/2023 Data: 17/01/2023

Data sporządzenia raportu:

17 stycznia 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ONE S.A. z siedzibą w Warszawie, wznowione po przerwie w dniu 17 stycznia 2023 roku.

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane pierwotnie na dzień 19 grudnia 2022 roku, po wznowieniu jego obrad po przerwie, w dniu 17 stycznia 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów co do podjętych na nim uchwał. Nie było również projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nie zostały podjęte.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: