Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

Numer: EBI 1/2010 Data: 01/01/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

1. za IV kwartał 2009 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 11.02.2010 r.
2. za I kwartał 2010 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 13.05.2010 r.
3. za II kwartał 2010 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 12.08.2010 r.
4. za III kwartał 2010 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 10.11.2010 r.

Raporty roczne:

5. za rok 2009 – jednostkowy – 14.05.2010 r.
6. za rok 2009 – skonsolidowany – 28.05.2010 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 12.1. Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: