Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 33/2018 Data: 04/10/2018

Data sporządzenia raportu:

4 października 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zawieszenie obrotu akcjami spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku z rozpoczęciem procedury scalenia akcji Spółki, zgodnie z ustalonym harmonogramem, o czym Zarząd informował raportem bieżącym ESPI nr 30/2018 z dnia 2 października 2018 roku, Spółka w dniu 4 października 2018 roku złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”) wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki na GPW od dnia 15 października 2018 roku do dnia 25 października 2018 roku (włącznie) oraz o wznowienie obrotu akcjami Spółki po przeprowadzeniu scalenia akcji w dniu 26 października 2018 roku

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki