Uchwała zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii E

Uchwała zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii E

Uchwała zarządu w sprawie ceny emisyjnej akcji serii E

Numer: EBI 15/2014 Data: 12/03/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 01/12/03/2014 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, w związku z trwającą publiczną ofertą Akcji Serii E Spółki. W związku z powzięciem ww. uchwały Emitent informuje, iż cena emisyjna 1 akcji serii E wynosi 2,15 zł.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent