Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia kontrolnego pakietu udziałów spółki Cool47 Sp. z o.o.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia kontrolnego pakietu udziałów spółki Cool47 Sp. z o.o.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia kontrolnego pakietu udziałów spółki Cool47 Sp. z o.o.

Numer: EBI 46/2010 Data: 30/11/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 listopada 2010 r. pomiędzy Tele-Polska Holding S.A. a Electiam Holdings Limited z siedzibą w Larnace został podpisany list intencyjny w sprawie nabycia przez Tele-Polska Holding S.A. udziałów w liczbie nie mniejszej niż dającej prawo do co najmniej 51% głosów na zgromadzeniu wspólników. Zawarte porozumienie gwarantuje Emitentowi wyłączność na negocjacje w okresie sześciu miesięcy od dnia jego podpisania.

Cool47 Sp. z o.o. jest niewielkim operatorem telekomunikacyjnym działającym w formule multioperatora budynkowego, świadczącego usługi telekomunikacyjne w dużych obiektach komercyjnych. Klientami spółki są zarządcy budynków oraz najemcy. Cool47 jest przedsiębiorstwem rentownym, posiadającym interesujące portfolio długoterminowych kontraktów.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent