Wyniki Emitenta za III kwartał 2009 roku

Wyniki Emitenta za III kwartał 2009 roku

Wyniki Emitenta za III kwartał 2009 roku

Numer: EBI 8/2009 Data: 02/12/2009

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu informację o wynikach Spółki za III kwartał 2009 roku.

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. wyjaśnia, iż instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę zostały wprowadzone do obrotu w dniu 30 listopada 2009 roku i związku z tym Spółka nie publikowała jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 roku o którym mowa w §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW z dnia 27 lipca 2009 roku „Informacje Bieżące i Okresowe w ASO”.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect Zarząd Spółki podjął decyzję o przygotowaniu i publikacji informacji o wynikach Spółki za III kwartał 2009 roku, sporządzonej zgodnie z wymaganiami §5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW z dnia 27 lipca 2009 roku „Informacje Bieżące i Okresowe w ASO” (wymagania przewidziane dla raportu okresowego – raportu kwartalnego).

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu GPW z dnia 27 lipca 2009 roku „Informacje Bieżące i Okresowe w ASO”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: