Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Numer: EBI 1/2014 Data: 16/01/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2014 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
za IV kwartał 2013 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 14.02.2014 r.
za I kwartał 2014 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 12.05.2014 r.
za II kwartał 2014 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 13.08.2014 r.
za III kwartał 2014 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 10.11.2014 r.

Raporty roczne:
za rok 2013 – jednostkowy i skonsolidowany – 25.04.2014 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent