Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

Numer: EBI 2/2011 Data: 11/01/2011

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. za IV kwartał 2010 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 14.02.2011 r.
2. za I kwartał 2011 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 12.05.2011 r.
3. za II kwartał 2011 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 12.08.2011 r.
4. za III kwartał 2011 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 10.11.2011 r.

Raporty roczne:
5. za rok 2010 – jednostkowy i skonsolidowany – 20.04.2011 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki  – Prokurent