Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Numer: ESPI 20/2020 Data: 26/06/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Wybór nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Spółka ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 21 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, tj. w drodze kooptacji, powołała w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2020 roku, nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Justyny Fronc.

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:

  • Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej
  • Pan Tomasz Wardyn – Członek Rady Nadzorczej
  • Pan Robert Radoszewski – Członek Rady Nadzorczej
  • Pani Justyna Fronc – Członek Rady Nadzorczej

Pani Justyna Fronc ukończyła podyplomowe studia na kierunku: Marketing w Sferze Publicznej; specjalizacja – Marketing i Reklama Społeczna na Wydział Dziennikarstwa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pani Justyna Fronc zajmuje się zawodowo zarządzaniem i koordynacją realizacji inicjatyw w obszarze rozwoju systemów IT oraz opracowywaniem metodyki i wdrażanie standardów w zakresie prowadzenia projektów i inicjatyw w obszarze IT.

Pani Justyna Fronc pracowała jako specjalista ds. promocji i PR w Polskim Radio „Radio Dla Ciebie” S.A. Posiada doświadczenie w pracy w banku oraz firmie ubezpieczeniowej w biurze rozwoju systemów IT na stanowisku Project Manager IT oraz w biurze sprzedaży.

Pani Justyna Fronc nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów.

Pani Justyna Fronc poinformował Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki