Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych

Numer: EBI 4/2010 Data: 28/01/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, w dniu dzisiejszym nastąpił całkowity wykup krótkoterminowych obligacji imiennych Emitenta, o których mowa w Raporcie bieżącym Emitenta numer 12/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu