Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Numer: EBI 3/2011 Data: 19/01/2011

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w związku z wygaśnięciem obowiązku korzystania z usług Autoryzowanego Doradcy, zadecydował o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem dzisiejszym i przestaje obowiązywać z dniem 20 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki  – Prokurent