Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Numer: EBI 6/2009 Data: 01/12/2009

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 1 grudnia 2009 r. otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 1 grudnia 2009 r. Uchwały Nr 679/2009, na mocy której Zarząd GPW określił dzień 2 grudnia 2009 r. jako dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 400.000 (czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ww. prawa do akcji oznaczone zostały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTHP0000029” i będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notować ciągłych pod nazwą skróconą „TPH-PDA” i oznaczeniem „TPHA”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: