Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23.06.2010 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23.06.2010 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23.06.2010 r.

Numer: ESPI 8/2010 Data: 29/06/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2010 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Osoby reprezentujące spółkę:
    • Mark Montoya – Członek Zarządu

 

    • Gustaw Groth – Członek Zarządu

wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-powyzej-5-tph-2010-06-29