Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

Numer: ESPI 11/2019 Data: 27/06/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZ lista powyżej 5 %

Temat raportu:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku

Treść raportu

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich posiadanych akcji, wskazaniem ich procentowego udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej licznie głosów.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki

Pliki do pobrania: