Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

Numer: ESPI 6/2015 Data: 30/04/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o wpisie przez sąd wieczystoksięgowy hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Alior Bank S.A. do kwoty 56.679.000 zł na nieruchomości należącej do TelePolska Sp. z o.o. położonej w Warszawie przy ul. Naruszewicza 27 oraz hipoteki umownej łącznej do kwoty 56.679.000 zł na nieruchomości należącej do TelePolska Sp. z o.o. położonej w Warszawie przy ul. Żaryna 7. Ustanowiona hipoteka bezpośrednio wynika z umów kredytowych opisanych w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 31.03.2015 r. zawartych między spółką zależną Emitenta TelePolska Sp. z o.o. a Alior Bank S.A. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Alior Bank S.A. na rzecz którego ustanowiono hipotekę i osobami nim zarządzającymi powiązania nie występują.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Człoenk Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu