Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Numer: EBI 42/2012 Data: 20/12/2012

Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 5 b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.), Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje, iż w dniu 20.12.2012 r. powziął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść ww. uchwały Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 5 b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: