Zwiększenie udziału w spółce zależnej

Zwiększenie udziału w spółce zależnej

Zwiększenie udziału w spółce zależnej

Numer: EBI 29/2013 Data: 22/11/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu EBI 11/2012 z dnia 29.03.2012 r. informuje, iż w dniu 21 listopada 2013 roku Emitent zwiększył swój udział w spółce zależnej nabywając od osoby fizycznej 490 udziałów w kapitale zakładowym spółki Mail-Box Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego oraz 49 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników ww. podmiotu. Udziały zostały nabyte za cenę 2.500 zł. Po nabyciu 490 udziałów w dniu 21 listopada 2013 r. Emitent posiada 1.000 udziałów w kapitale zakładowym Mail-Box Sp. z o.o. stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego oraz 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników ww. podmiotu.

Podstawa prawna:§3 ust. 2 pkt 1 i 2 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartlomiej Gajecki – Prokurent