Realizacja nowej strategii

Realizacja nowej strategii

Realizacja nowej strategii

Numer: ESPI 03/2020 Data: 10/01/2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Tytuł:
Realizacja nowej strategii
Mając na uwadze opracowanie oraz przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2019, a także w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. poprzez jej przejęcie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2019, Zarząd informuje, iż Spółka podejmuje kolejne kroki mające na celu realizację ww. strategii.
W związku z dokonanym połączeniem ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. poprzez jej przejęcie, Spółka stała się 100 % udziałowcem spółki Flexcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Spółka Flexcom Sp. z o.o. jest nowoczesnym operatorem telekomunikacyjnym z bogatą ofertą usług dla klientów biznesowych i administracji publicznej. Oprócz szerokiego wachlarza usług internetowych i głosowych, Flexcom Sp. z o.o. oferuje także usługi dodane, takie jak m. in.: hosting, konsulting, outsourcing telekomunikacyjny czy transmisję danych.
W związku z dokonanym połączeniem ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. poprzez jej przejęcie, Spółka stała się ponadto 100 % udziałowcem spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Spółka Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. oferuje sprzedaż energii elektrycznej oraz paliwa gazowego na terenie całego kraju na rzecz klientów indywidualnych.
Zarząd Spółki przewiduje w niedalekiej przyszłości zakup operatora telekomunikacyjnego. Zarząd Spółki podjął działania mające na celu znalezienie odpowiedniego podmiotu, który wpisywałby się w przyjętą przez Spółkę strategię.
Zgodnie z nową strategią Spółka postanowiła oprzeć przyszłą działalności operacyjną na trzech filarach – sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, obrocie nieruchomościami oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
W przyszłości Spółka zamierza wprowadzać kolejne usługi, nie wykluczając usług telewizyjnych.
Działalność w obrębie klientów detalicznych i biznesowych na rynku energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz telekomunikacyjnym pozwoli na uzyskanie przez Spółkę efektu synergii poprzez możliwość zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych. Uzyskanie wymienionych efektów synergii oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia działalności pozwoli z kolei Spółce na zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego.
Spółka zamierza wejść na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co z pewnością będzie pozytywnym sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów.
Dodatkowo Spółka w niedalekiej przyszłości zamierza podjąć działania związane z rebrandingiem oraz zmianą nazwy na wpisującą się w przyjętą przez Spółkę nową strategię.
Spółka będzie informowała o kolejnych krokach mających na celu realizację nowej strategii.
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki