Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 2/2022 Data: 11/01/2022

Data sporządzenia raportu:

11 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 43/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczącym zawarcia umowy nabycia łącznie 78 455 akcji Noble Financials Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa (dalej Noble Financials), Spółka błędnie podała procentowe wyliczenie nabytych akcji w kapitale zakładowym Noble Financials oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Noble Financials.

W pierwotnej wersji raportu z dnia 30 grudnia 2021 r. Spółka błędnie wyliczyła, iż posiadane łącznie 78 455 akcji Noble Financials stanowią 20,23 % kapitału zakładowego Noble Financials  i uprawniają do 78 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Financials, co stanowi 20,23 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Noble Financials.

Zgodnie z zawartymi w dniu 30 grudnia 2021 r. umowami posiada łącznie 78 455 akcji Noble Financials, stanowiące 20,29 % kapitału zakładowego Noble Financials, uprawniające do 78 455 głosów na walnym zgromadzeniu Noble Financials, co stanowi 20,29 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Noble Financials.

Sama liczba nabytych przez ONE S.A. akcji spółki Noble Financials w raporcie 43/2021 była podana prawidłowo.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki