Nabycie kontrolnego pakietu udziałów Cool47 Sp. z o.o.

Nabycie kontrolnego pakietu udziałów Cool47 Sp. z o.o.

Nabycie kontrolnego pakietu udziałów Cool47 Sp. z o.o.

Numer: EBI 47/2010 Data: 20/12/2010

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje o nabyciu 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł w spółce Cool47 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ww. podmiotu. Zapłata za udziały wynosi nie mniej niż 750.000 zł i nastąpi w dwóch ratach. Pierwsza rata, na kwotę 382.500 zł zostanie rozliczona do 31.12.2010 r. Druga rata, w kwocie nie mniejszej niż 367.500 zł, zostanie zapłacona zbywcy do dnia 31.07.2012 r. Wysokość drugiej raty uzależniona jest od osiągniętego wyniku netto Cool47 Sp. z o.o. na koniec 2011 r. Transakcja jest wynikiem negocjacji, o których zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym EBI nr 46/2010 z dnia 30.11.2010 r.

Cool47 Sp. z o.o. jest rentownym multioperatorem telekomunikacyjnym działającym na krajowym rynku obiektów komercyjnych, takich jak centra handlowe i obiekty biurowe. W zamian za inwestycje w budowę i zarządzanie infrastrukturą, uzyskuje możliwość podpisania kontraktów długoterminowych (3, 5, 10 lat), na obsługę telekomunikacyjną obiektów na zasadach wyłączności. Na chwilę obecną spółka współpracuje z właścicielami największych sieci centrów handlowych na polskim rynku, takimi jak DTC Renoma, IKEA Polska, Plaza Centers. W zakresie obsługi obiektów biurowych Cool47 Sp. z o.o. współpracuje z właścicielami obiektów oraz największymi podmiotami świadczącymi usługi property management.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 i 2 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent