Animator Rynku dla instrumentów finansowych Emitenta

Animator Rynku dla instrumentów finansowych Emitenta

Animator Rynku dla instrumentów finansowych Emitenta

Numer: EBI 7/2009 Data: 01/12/2009

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, że od dnia 2 grudnia 2009 r. tj. od dnia pierwszego notowania praw do akcji serii D, zadania Animatora Rynku na rynku NewConnect dla akcji Emitenta będzie pełnił NOBLE Securities S.A.

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje ponadto, że w skład rady nadzorczej Tele-Polska Holding S.A. wchodzi Pan Bogusław Krysiński, pełniący jednocześnie funkcję członka zarządu Noble Banku S.A., który to podmiot jest podmiotem dominującym w stosunku do NOBLE Securities S.A.

Jednocześnie Emitent podaje do wiadomości, ze zgodnie z raportem bieżącym Noble Banku S.A. z dnia 20 października 2009 r. (Nr 84/2009), po rejestracji przez KRS połączenia Noble Bank S.A. oraz Getin Bank S.A., Pan Bogusław Krysiński nie będzie zasiadał w zarządzie Getin Noble Banku S.A.

Podstawa prawna: § .3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: