Wznowienie oferty akcji serii E

Wznowienie oferty akcji serii E

Wznowienie oferty akcji serii E

Numer: EBI 13/2014 Data: 25/02/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 01/25/02/2014 w sprawie wznowienia publicznej oferty Akcji Serii E Spółki. W związku z powzięciem ww. uchwały Emitent przekazuje poniżej zaktualizowany harmonogram oferty.

Harmonogram:

a) Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów – 10-12 marca 2014
b) Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości – 12 marca 2014
c) Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów – 13-17 marca 2014
d) Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów – 14-18 marca 2014
e) Planowany termin przydziału Akcji Serii E – do 21 marca 2014

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent