Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za 4 kw. 2013 r.

Numer: EBI 8/2014 Data: 09/02/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A (Emitent, Spółka) informuje, iż raporty jednostkowy oraz skonsolidowany za 4 kw. 2013 r. zostaną przekazane w dniu 13.02.2014 r.

Oznacza to przyspieszenie publikacji w stosunku do terminu opublikowanego przez Spółkę raportem EBI nr 1/2014 z dnia 16.01.2014 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent