Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 18.05.2012 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 18.05.2012 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 18.05.2012 r.

Numer: ESPI 6/2012 Data: 21/05/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączniku) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18.05.2012 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent

Pliki do pobrania: