Zawarcie znaczącej umowy

Zawarcie znaczącej umowy

Zawarcie znaczącej umowy

Numer: ESPI 2/2021 Data: 19/01/2021

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Tytuł:

Zawarcie znaczącej umowy

 

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z nową strategią działalności i rozwoju Spółki, o przyjęciu której Spółka poinformowała w dniu 8 listopada 2019 r. w raporcie bieżącym nr 20/2019, Spółka zawarła ze spółką HelioExpert Sp. z o.o. Sp.k. umowę współpracy w zakresie oferowania instalacji fotowoltaicznych klientom Spółki oraz współpracy na rynku instalacji fotowoltaicznych.

Współpraca ma na celu osiągnięcie efektu synergii oraz zaoferowania klientom możliwości instalacji fotowoltaicznych.

Umowa z HelioExpert Sp. z o.o. Sp.k. nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Spółka uznała umowę z Helioexpert Sp. z o.o. Sp.k za istotną ze względu na rozpoczęcie współpracy z podmiotem niezbędnym do realizacji nowej strategii działalności i rozwoju Spółki.

HelioExpert Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się fotowoltaiką od 2011 roku. W tym czasie zrealizowało projekty dla ponad 1000 klientów w całej Polsce.

Działalność w obrębie klientów detalicznych, przetargowych i biznesowych na rynku energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz telekomunikacyjnym pozwoli we współpracy z podmiotem mającym doświadczenie na rynku fotowoltaiki na uzyskanie przez Spółkę efektu synergii poprzez możliwość zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych. Uzyskanie wymienionych efektów synergii oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia działalności pozwoli z kolei Spółce na zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego.

Spółka zamierza wejść na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co z pewnością będzie pozytywnym sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów.

Spółka będzie informowała o kolejnych krokach mających na celu realizację nowej strategii.

 

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki