Zawieszenie oferty akcji serii E

Zawieszenie oferty akcji serii E

Zawieszenie oferty akcji serii E

Numer: EBI 26/2013 Data: 08/11/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 01/08/11/2013 w sprawie zawieszenia oferty Akcji Serii E Spółki. Intencją zarządu jest jedynie krótkoterminowe zawieszenie oferty Akcji Serii E. Ewentualny komentarz zarządu oraz informacje w tej sprawie zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent