Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2013

Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2013

Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2013

Numer: EBI 28/2014 Data: 05/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny skonsolidowany za rok 2013.

§5 ust. 1. pkt 2 w zw. z §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: