Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r.

Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r.

Raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r.

Numer: EBI 8/2010 Data: 11/02/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu